2021 оны 01-р сарын 18, Даваа гариг
Хэвлэх

ТУЗ ба хөрөнгө оруулагчдын мэдээлэл

 

Нэр

Албан тушаал

Утас

ТУЗ-ийн Дарга

Д.Мөнхбаатар

Аймгийн Засаг даргын орлогч

99031971

ТУЗ-ийн Гишүүн

Г.Мөнхбадрал

Зуунмод сумын Засаг дарга

 

99053984

ТУЗ-ийн Гишүүн

Д.Батжаргал

Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын дарга

 

99055009

ТУЗ-ийн Гишүүн

Ю.Бямбацогт

Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн дарга

 

99013955

ТУЗ-ийн Гишүүн

Ж.Даш-Яйнчил

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга

 

88050200

ТУЗ-ийн Гишүүн

С.Нарантуяа

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны дарга

 

99309949

ТУЗ-ийн Гишүүн

Д.Саран-Эрдэнэ

Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

 

99057657