2021 оны 01-р сарын 18, Даваа гариг
Хэвлэх

Дулааны үнэ тариф

Д/д

 

Хэмжих нэгж

Үнэ тариф /төг/

Дулаан

 

ААНэгж байгууллага

м³

1020

Төсөвт газар

м³

1900

Айл өрх

м²

455