2021 оны 01-р сарын 18, Даваа гариг
Хэвлэх

Цэвэр, бохир усны үнэ тариф

Д/д

 

Хэмжих нэгж

Үнэ тариф /төг/

Цэвэр ус

ААНэгж байгууллага

м³

3500

Төсөвт газар

 

м³

3500

Айл өрх /тоолуургүй/

төг/л

750

Айл өрх /тоолууртай /

м³

500

Сувагжуулалт

 

ААНэгж байгууллага

м³

2600

Төсөвт газар

м³

2600

Айл өрх /тоолуургүй/

төг/л

700

Айл өрх /тоолууртай /

м³

450

Үйлчилгээний хөлс

Орон сууц

м²

241